Tidligere arrangementer

30. mai 2023, 09:00

Vi setter fokus på hvordan vi kan lykkes med å innføre og bruke digital hjemmeoppfølging, samt samarbeid mellom involverte aktører fra helsetjenestene og teknologileverandører.

4. mai 2023, 13:00

Forebyggende og helsefremmende arbeid inngår i HelseHubs satsningsområder. Vi vil sette fokus på hvordan vi kan jobbe for å nå ut til sårbare grupper med informasjon og kunnskap om tiltak som kan være helsefremmende og forbedre livskvalitet. I samarbeid med Drammensbedriften Kobla AS og Universitetet i Sørøst-Norge inviterer vi til kunnskapsdeling og workshop om temaet. […]

3. mai 2023, 08:30

Velkommen til seminar og utstilling av løsninger i Health2B Forskningsparken i Oslo. Hvordan skal vi sikre en god helsetjeneste i årene som kommer? Digital hjemmeoppfølging er en viktig del av fremtidens helsetjeneste. På denne dagen vil det legges til rette for erfaringsutveksling, presentasjon av løsninger og nettverking. Du vil lære mer om hvordan det kan […]

28. mars 2023, 09:00

Nye digitale behandlingsforløp er under utvikling. Helsehub, Norway Health Tech og Vestre Viken inviterer til en ideworkshop der vi vil diskutere morgendagens løsninger for bruk av teknologi i hjemmet.

23. mars 2023, 11:30

Workshop der vi jobber med tematikk som handler om hvordan vi kan legge til rette for næringsutvikling i kjølvannet av etablering av nytt sykehus og Drammen Helsepark.