Tidligere arrangementer

29. mai 2024, 09:00

Takk til alle som deltok på #Helseviken! Klikk på linken og se opptak fra dagen: https://play.quickchannel.com/play/ia45pfd — Velkommen til vårens #HelseViken i Drammen 29.mai. Dette er vårens store møteplass for helsetjenesten, akademia og helsenæringen. Årets tema er «smart helse». Hvordan kan nye teknologier hjelpe oss å utvikle nye og bedre tjenester der vi bruker færre […]

13. desember 2023, 09:00

#HelseViken er HelseHubs egen konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. To ganger i året inviterer vi våre partnere og nettverk til å samles rundt relevante temaer for partnerskapet. Denne høsten ønsker vi velkommen til en inspirerende dag for erfaringsutveksling, nettverking og utstilling av muliggjørende teknologi innenfor temaet forebyggende helsearbeid for barn […]

16. november 2023, 09:00

Å bo trygt og godt hjemme er målsetningen vi alle jobber for. Er du leverandør og har ideer eller sitter på gode løsninger for å nå dette målet? Jobber du i en kommune som ønsker nye helseteknologiløsninger for å møte det økte behovet? Drammen kommune er nå i gang med å evaluere avtalen med vår […]

23. august 2023, 12:00

Drammen kommune, Drammen Helsepark og HelseHub inviterer deg til en spennende begivenhet som markerer en viktig milepæl for helseinnovasjon i Drammensregionen. I 2025 vil Drammen stå i en enestående posisjon med åpningen av første byggetrinn av Drammen Helsepark og nye Drammen Sykehus. Den nye helsebydelen på Brakerøya blir selve symbolet på de utallige mulighetene som […]

30. mai 2023, 09:00

Vi setter fokus på hvordan vi kan lykkes med å innføre og bruke digital hjemmeoppfølging, samt samarbeid mellom involverte aktører fra helsetjenestene og teknologileverandører.

4. mai 2023, 13:00

Forebyggende og helsefremmende arbeid inngår i HelseHubs satsningsområder. Vi vil sette fokus på hvordan vi kan jobbe for å nå ut til sårbare grupper med informasjon og kunnskap om tiltak som kan være helsefremmende og forbedre livskvalitet. I samarbeid med Drammensbedriften Kobla AS og Universitetet i Sørøst-Norge inviterer vi til kunnskapsdeling og workshop om temaet. […]

3. mai 2023, 08:30

Velkommen til seminar og utstilling av løsninger i Health2B Forskningsparken i Oslo. Hvordan skal vi sikre en god helsetjeneste i årene som kommer? Digital hjemmeoppfølging er en viktig del av fremtidens helsetjeneste. På denne dagen vil det legges til rette for erfaringsutveksling, presentasjon av løsninger og nettverking. Du vil lære mer om hvordan det kan […]

28. mars 2023, 09:00

Nye digitale behandlingsforløp er under utvikling. Helsehub, Norway Health Tech og Vestre Viken inviterer til en ideworkshop der vi vil diskutere morgendagens løsninger for bruk av teknologi i hjemmet.

23. mars 2023, 11:30

Workshop der vi jobber med tematikk som handler om hvordan vi kan legge til rette for næringsutvikling i kjølvannet av etablering av nytt sykehus og Drammen Helsepark.