#HelseViken er HelseHubs egen konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. To ganger i året inviterer vi våre partnere og nettverk til å samles rundt relevante temaer for partnerskapet. Denne høsten ønsker vi velkommen til...

les mer