Seminar: Digital Hjemmeoppfølging

Velkommen til seminar og utstilling av løsninger i Health2B Forskningsparken i Oslo.

Hvordan skal vi sikre en god helsetjeneste i årene som kommer? Digital hjemmeoppfølging er en viktig del av fremtidens helsetjeneste. På denne dagen vil det legges til rette for erfaringsutveksling, presentasjon av løsninger og nettverking. Du vil lære mer om hvordan det kan legges til rette for sømløse forløp fulgt med nødvendig pasientinformasjon, og hvordan vi kan legge til rette for deling av data. Du vil også møte selskap som demonstrerer løsningene sine relevant for Digital hjemmeoppfølging.

Målgruppe: Selskaper med rammeavtale DHO Helse Sør-Øst. Selskaper med løsninger relevant for DHO. Journalleverandører. Helsetjenesten i sykehus og kommuner som jobber med utvikling av og implementering av DHO. DigiViken, Utviklingssenter sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT), brukerorganisasjoner, Helsedir/E-helsedir, Innomed, HSØ/Sykehuspartner

Vi har gleden av å invitere til en spennende dag der du får faglig påfyll og kan møte andre fra regionen! Det er også mulig å delta digitalt – link til streaming blir sendt separat til deltakere som registrerer seg for dette.

Starter: 3. mai 2023, 08:30

Slutter: 3. mai 2023, 12:30

Health2B, Forskningsparken

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Del arrangementet

Program

08:30 – 09:00 Nettverking og besøk demostand selskaper

09:00 Faglig program

Presentasjon av det nasjonale spredningsprosjektet DHO, v/ Liv Hege Kateraas og Håkon Aalbu, Helsedirektoratet, 10 min

Del 1: Samhandling og pasientforløp

  • «OUS hjemme» prosjektet presentert ved prosjektleder Elisabeth Dreier Sørvik, 10 min
  • DHO prosjektet «Helt DHO», Helseetaten Oslo, 10 min
  • Vestre Viken HF, 10 min
  • Paneldiskusjon + kommentarer fra salen, 30 min

Pause: 10:15 – 10:45 (Mingling, besøk utstillere)

Del2: Samhandling og deling av data

  • E-helsedirektoratet, v/Thomas Rosenlund, 10 min
  • Hva skal til for å lykkes med å dele data? 10 min, Foredragsholder ikke bekreftet
  • Paneldiskusjon: Med bl.a leverandører av DHO, Diffia , Siemens-healthineers v/ Lars Houge, Dignio ved Meetali Kakad, Youwell, V/ Lars Houge, Tellu
  • Hvordan ser morgendagens DHO tjeneste ut?

12:00 – 12:30 lunsj / nettverking og demostand selskaper