Satsningsområde

Test og simulering

Bruk av simulering i opplæring og videreutdanning av helsepersonell er en veldokumentert og utstrakt metode. Simulering gir mulighet til å visualisere komplekse situasjoner hvor man får praktisk anvendt kunnskap og gjøre seg erfaringer på egenhånd og i samarbeid. Simulering åpner også for god trening på situasjoner hvor det er behov for tverrfaglig kompetanse.

Simulering benyttes både under utdanning og ved opplæring og videreutdanning, og krever gode fasiliteter som kan reflektere realistiske situasjoner. Det er løftet fra HelseHubs partnere, et ønske om samarbeid om gode fasiliteter for simulering og opplæring, for studenter fra universitetet, helsepersonell i kommunene og i faglig opplæring hos fagskole og videregående skoler i regionen.

Gjennom satsningsområdet for simulering og test, vil vi utforske hva som skal til for å lykkes med å samles om felles fasiliteter for simulering og test, samt utforske muliggjørende teknologier som kan være med på å skape et moderne tilbud for opplæring i tråd med de utfordringene vi møter i morgendagens helsetjenester.

Simulering og opplæring vil være gruppens hovedprioritering, men det er også aktuelt å utforske hvordan slike fasiliteter kan være nyttig for næringslivet, som en arena for test og demonstrasjon av ny helseteknologi i praksis. Nærhet til helsepersonell og helsetjenestene er av stor verdi for næringen, og vil kunne legge til rette for et innovativt økosystem i forbindelse med utbygging av nytt sykehus på Brakerøya med tilhørende helsebydel og Drammen Helsepark.

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter

Mål, ambisjon og tiltak

HelseHub starter opp arbeidsgruppe for satsningsområdet Simulering og Test i mars 2023. Mål, ambisjon og tiltak for området oppdateres fortløpende.

Prosjektgruppe

  • Anne Bergland – Vestre Viken HF

  • Cathrine Thorsås Larsen – Vestre Viken HF

  • Solveig Tørstad – Vestre Viken HF

  • Asgeir Kvam – Vestre Viken HF

  • Julie Indrelid – Drammen Helsepark

  • Lisa Kristine Hagen – Asker kommune

  • Eli Sofie Berg – Asker kommune

  • Silje Hvaale – USN

  • Christine Eikefet – USN

  • Elisabeth Solheim – USN

Kommende aktiviteter

Vi har for øyeblikket ingen kommende arrangementer innen dette feltet. Vennligst sjekk igjen senere.