Potensiale for vekst i helsenæringen i Drammensregionen

Et forprosjekt i HelseHub regi, finansiert av Viken Fylkeskommune

Med byggingen av nytt sykehus og Drammen Helsepark åpnes det helt nye muligheter for vekst og utvikling av helserelatert næring i Drammensregionen. Sammen med Drammen kommune, har HelseHub søkt om, og fått bevilget midler gjennom støtteordning for næringsutvikling og innovasjon i Viken 2022 (Viken Fylkeskommune).

Midlene blir brukt på et forprosjekt med målsetting om å undersøke hva som skal til for at helsenæringen ser tydelig merverdi i lokalisering rundt det nye sykehuset i Drammen. Resultatene fra forprosjektet skal tas videre i konkret arbeid i HelseHub med partnere. Ved å utvikle en arena der helsenæringen møter helsetjenesten, ønsker vi å målrette tiltak for økt samhandling og innovasjon i regionen.

Prosjektet løper gjennom våren 2023, og vi skal invitere til to konkrete møteplasser med relevante aktører for å definere hva som skal til for å ta ut potensialet som ligger i den nye «helsebydelen», med den verdiskapning og vekst det kan representere for både næringslivet og for offentlig aktører som har interesse av dette. Forprosjektet skal bidra til å forbedre og synliggjøre Drammensregionen som en attraktiv lokasjon for helseindustrien.

Målgruppen for forprosjektet er både eksisterende helsenæring med potensiale for relokalisering og utvidelse, og startupselskaper.

Planlagte aktiviteter:

  • 23. mars 2023: Workshop for HelseHubs partnere for å utvikle og beskrive hva som skal til for å forløse potensialet for næringsetablering og styrket offentlig/privat samarbeid, som følge av utviklingen på Brakerøya.
  • 4. mai 2023: Konferanse for dialog med næringen om behov og ønsker for mulig etablering i Drammen Helsepark og området rundt. Utvikling av forslag til konsept for offentlig/privat samarbeid lokalisert i Drammen Helsepark.

Prosjektet eies av Drammen kommune, HelseHub v/Mette Aastad er prosjektleder.

Arrangement