Satsningsområde

Digital helsekompetanse

Digital Helsekompetanse er et svært aktuelt tema for HelseHub som partnerskap. Med et etter hvert mer digitalisert helsevesen er det viktig at både innbyggere og helsepersonell besitter digital kompetanse og god helsekompetanse. I en kartlegging av Norges Helsekompetanse[1] påpekes det på at personer som hyppigere bruker helsetjenestene er dårligere rustet til å ta i bruk digitale helsetjenester, og at mange opplever utfordringer med å finne rett helsetjeneste, til rett tid.

For å støtte opp om befolkningens digitale helsekompetanse, er det sentralt at personellet som jobber i helsetjenestene også besitter rett kompetanse for å støtte pasienter og sikre effektivitet i et helsevesen i stadig endring.

Med bakgrunn i dette jobber HelseHub med å finne konkrete problemstillinger og tiltak for å bedre den digitale helsekompetansen hos befolkningen og helsepersonell. Vi løfter tematikk som utdanning, ledelse, samhandling på tvers av helsetjenestene, folkehelse og å nå ut til sårbare grupper.

 

[1] Le et al 2021, basert på the International Health Literacy Population Survey Questionnaire

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter

Mål, ambisjon og tiltak

HelseHub startet opp arbeidsgruppe for Digital Helsekompetanse i mars 2023. Mål, ambisjoner og tiltak for satsningsområdet oppdateres fortløpende. 

Arbeidsgruppe

 • Karen Sannes – Vestre Viken
 • Anne- Lise Kristensen – Vestre Viken
 • Svetlana Ssanova – Asker kommune
 • Ronny Wettre – Lier kommune
 • Guro Elbert – Responssenteret Kongsbergregionen
 • Ane Maja Bakken – Drammen kommune
 • Hege Baastad Andersen – Drammen kommune
 • Frank Askerud Baklid – Drammen kommune
 • Heidi Kapstad – Universitetet i Sørøst-Norge
 • Bent-Håkon Lauritzen – HelseHub / Norway Health Tech
 • Mette Aastad – HelseHub / Norway Health Tech

 

Kommende aktiviteter

Vi har for øyeblikket ingen kommende arrangementer innen dette feltet. Vennligst sjekk igjen senere.