Krafttak for helseinnovasjon i Drammen

Drammen kommune, Drammen Helsepark og HelseHub inviterer deg til en spennende begivenhet som markerer en viktig milepæl for helseinnovasjon i Drammensregionen. I 2025 vil Drammen stå i en enestående posisjon med åpningen av første byggetrinn av Drammen Helsepark og nye Drammen Sykehus. Den nye helsebydelen på Brakerøya blir selve symbolet på de utallige mulighetene som åpner seg for samarbeid og nyskapning innen helsenæring, helserelatert FoU og innovasjon i vår region. Dette blir et pulserende miljø der flere tusen offentlige og private helserelaterte arbeidsplasser samles på ett sted. Her vil det bli skapt mange nye løsninger, tjenester og arbeidsplasser i årene som kommer!

«Krafttak for helseinnovasjon i Drammen» en unik mulighet til å delta i diskusjoner, workshops og samarbeidssesjoner, hvor vi sammen kan utforske hvordan vi kan legge til rette for samarbeid og utvikling. Vi tror på kraften i samarbeid mellom offentlige og private aktører, og vi ønsker at din kunnskap, erfaring og perspektiv skal være med på å forme fremtiden for helserelatert innovasjon og næringsutvikling i vår region.

Velkommen til en inspirerende dag fylt med dialog, utveksling av ideer og muligheten til å knytte verdifulle nettverk. Dette er stedet å være for deg som har lyst til å delta og bidra med dine viktige innspill for å forme fremtidens helsenæring i vår region.

Se opptak av arrangementet her

Starter: 23. august 2023, 12:00

Slutter: 23. august 2023, 16:00

Union Scene

Grønland 60, 3045 Drammen

Del arrangementet

Program

12.00 – Servering av lunsj og nettverking

12.30 – Program start

Velkommen til «Krafttak for helseinnovasjon i Drammen»: Skap fremtidens helsebydel!

  • Milliardinvestering og næringspotensial: Utnytt mulighetene i den nye helsebydelen

Utforsk de spennende investeringene og initiativene som gjøres på Brakerøya. Dette er muligheten til å være en del av et dynamisk og pulserende miljø som legger grunnlaget for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Nå skapes smeltedigelen der ideer, kompetanse og ressurser forenes for å forme fremtidens helsetjenester.
v/ Gøril Bergh, Administrerende direktør i Drammen Helsepark

En time i Drammen: Etablering og rammebetingelser for suksess:

  • Toppledersamtale – Handlekraft i praksis!

Politikere, næringsliv og helsevesen: Sammen om «Krafttak for helseinnovasjon i Drammen»:
Lisbeth Sommervoll, Administrerende direktør hos Vestre Viken HF
Pia Cecilie Bing-Jonsson, Dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
Monica Myrvold Berg, Ordfører i Drammen kommune
Gunn Cecilie Ringdal, Ordfører i Lier kommune
Odd Inge Hellesylt, Director Healthcare i Sopra Steria
Lena Nymo Helli, Administrerende direktør i Norway Health Tech

  • Drammen Helsepark – Sammen om verdens beste Folkehelse

Kom med konkrete innspill og ønsker for videre utvikling av Drammen Helsepark. Sammen kan vi utnytte potensialet i regionen og legge grunnlaget for kompetansearbeidsplasser, samarbeid og vekst.

13.50 – Avslutning plenumdel – 10 minutters pause

  • Samarbeid og nettverksbygging: Bygg sterke bånd på tvers av sektorer!

Opplev en spennende matchmaking-økt der vi kobler sammen næringslivet, helsetjenester og akademia. Dette er din sjanse til å utforske potensialet for samarbeid og finne synergier som kan gi fruktbare prosjekter. La oss sammen utnytte hverandres styrker og skape innovative løsninger som kan transformere helsesektoren.

Aktører som er bekreftet til en-til-en møter i matchmakingen:

  • Vestre Viken HF
  • Drammen kommune
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Drammen Helsepark
  • Asker kommune

15.00 – program slutt