Konferanse i Drammen: Tid til å handle – hvert minutt teller

Å bo trygt og godt hjemme er målsetningen vi alle jobber for. Er du leverandør og har ideer eller sitter på gode løsninger for å nå dette målet?

Jobber du i en kommune som ønsker nye helseteknologiløsninger for å møte det økte behovet?

Drammen kommune er nå i gang med å evaluere avtalen med vår leverandør av mestrings- og trygghetsskapende tjenester (velferdsteknologi) og vil gjerne møte deg sammen med andre kommuner i Viken.

Er du fra en kommune og ønsker bedre velferdsteknologiske løsninger og plattformer som snakker med teknologien? Eller planlegger dere en ny anskaffelse i nær framtid?

Som leverandør kan du presentere din idé, tjeneste eller produkt og som offentlig aktør kan du ha uforpliktende dialog med mulige leverandører og få gode innspill på mulige løsninger. Sammen skal vi diskutere hvordan vi kan implementere de gode løsningene.

Tid til å handle – hvert minutt teller
Alle ønsker å bo godt hjemme, mens det å bo trygt hjemme er en forutsetning. I juni 2023 publiserte regjeringen stortingsmeldingen Bu trygt heime, med tema fellesskap og mestring. Der er et av fire satsningsområder tilpassede botilbud. For å oppnå målsettingen er bruk av velferdsteknologi et av de viktigste virkemidlene for å skape en trygg bolig.

Kommuner og leverandører må løse utfordringene sammen. Derfor inviterer vi i Drammen kommune til en omvendt dialogkonferanse med leverandører og kommuner der vi ønsker svar på:

Hvorfor er samarbeid på tvers av kommuner og leverandører nødvendig for å tenke nytt, og hvordan løser vi dagens utfordringer?

For å realisere samarbeidet, er plattformer for IoT, hardware (selve IoT-enhetene), infrastruktur (4G, 5G og andre nettverksbærere) og deling av data en viktig faktor. Åpenhet og god flyt av informasjon gir bedre tjenester og kan bidra til utvikling av næringslivet. Dette utfordrer eksisterende forretningsmodeller og det tradisjonelle «kunde-leverandør forholdet». I KS sin FoU «Hvordan drive gevinstrealisering av velferdsteknologi» trekkes tverrfaglighet og helhetlig implementering frem som viktig for å lykkes fra start til slutt. Og en helhetlig implementering skjer i et samarbeid mellom næringsliv, innbyggere og kommunen.

Informasjon til leverandører
I påmeldingsskjemaet ber vi deg kort beskrive din idé, produkt, programvare, plattform eller tjeneste og hvordan den kan bidra til å skape nytte for innbyggere og/eller andre leverandører. Frist for å melde inn dette er 1. november 2023. Mellom 8. og 10. november vil vi ta kontakt med deg og gi ytterligere informasjon. Vi vil plukke ut 4 leverandører til å pitche fra scenen og inntil 20 leverandører som presenterer sine løsninger i grupper. Pitch’en vil være på maks 5 min.

Starter: 16. november 2023, 09:00

Slutter: 16. november 2023, 14:30

Knutepunkt Strømsø

Telthusgata 8

Del arrangementet

Program

Det serveres enkel lunsj, gi beskjed om allergier ved påmelding.

Program for dagen:
09.00 – 09.15 Registrering og kaffe
09.15 – 09.30 Velkommen v/direktør Fredrik Holtan, Drammen kommune
09.30 – 10.00 Er du klar? Intro fra kommunen og presentasjoner fra leverandørmarkedet
10.00 – 11.15 Stjernekamp – det jobbes i grupper på tvers av leverandører og kommuner
11.15 – 11.35 Hvert minutt teller – historier fra den virkelige hverdagen
11.35 – 12.25 Gode samtaler rundt lunsjbordet
12.25 – 13.40 Skal vi danse? – nye borddiskusjoner
13.40 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 Tid til å handle – hva nå? En liten oppsummering av dagen