#HelseViken 2023: Forebyggende helsearbeid for barn og unge

#HelseViken er HelseHubs egen konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. To ganger i året inviterer vi våre partnere og nettverk til å samles rundt relevante temaer for partnerskapet.

Denne høsten ønsker vi velkommen til en inspirerende dag for erfaringsutveksling, nettverking og utstilling av muliggjørende teknologi innenfor temaet forebyggende helsearbeid for barn og unge – muligheter i teknologien. Vi setter fokus på samhandling og bruk av teknologi for å lykkes med å fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge.

Vi inviterer til et program med aktuelle innledere, diskusjoner og utstilling av relevante leverandører. Sett av dagen og benytt anledningen til å delta i dialog med andre interessante mennesker som deler ønsket om å skape gode og trygge helsetjenester med hjelp av digitale løsninger.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom HelseHub og prosjektene CoTech og Vekst i Viken

Ønsker du å være utstiller under #HelseViken? Meld deg på her.

Starter: 13. desember 2023, 09:00

Slutter: 13. desember 2023, 16:00

Universitetet i Sørøst-Norge

Papirbredden 1, Drammen

Del arrangementet

Program

09.00     Registrering, besøk i utstillingen og mingling. Enkel servering

10.00    Velkommen til #HelseViken
v/ Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen

Ungdomshjernen – Superorgan under konstruksjon
v/ Marthe Roa Syvertsen, Lege med doktorgrad i nevrologi, med fokus på ungdomsepilepsi og hjernens pannelappsfunksjoner. Spaltist i Tidsskrift for Den Norske Legeforening og forfatter av to populærvitenskapelige bøker: Menneskehjernen og Ungdomshjernen.

Panelsamtale: Psykisk helse og utenforskap blant unge – hvordan skal vi jobbe forebyggende og helsefremmende?
Panelet ledes av Monika K. Gullslett, Professor psykisk helse og digitalisering ved Nasjonalt senter for E-helseforskning.

Paneldeltakere:

  • Vibeke Krane, førsteamanuensis fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Else Kristin Tobiassen, Rådgiver i KS, velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser
  • Marianne Aalberg, psykolog og seniorforsker, Psykisk helsevern ved AHUS
  • Espen Hansen, Spesialrådgiver VIP psykisk helse i skolen, klinikk for psykisk helse og Rus ved Vestre Viken

Hvordan oppdage og forebygge psykiske helseproblemer hos ungdomsskoleelever ved hjelp av Norse Feedbacks digitale samtaleverktøy. Presentasjon av praksiseksempel fra skolehelsetjenesten i Høylandet kommune
v/ Thor Erik Nygård fra Norse Feedback

Digi Helsestasjon Ungdomsløsning
v/ Martin Gulseth, partnerkontakt og produktoppdragsleder hos Norsk Helsenett

Pitch fra selskapene som stiller ut på scenen.

12.00 –  13.00 Lunsj og besøk i utstillingen

Hvordan nå målgruppen for viktige helseapper i vrimmelen av annen støy i sosiale medier?
v/Hanne Kolflaath, Salgs og markedssjef, YouWell AS

DigiUng – digitale tjenester på ungdommenes premisser
v/ Adélie Dorseuil, fungerende programleder for DigiUng i avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

ROSA-prosjektet: Robotstøttet læring for barn med autisme
v/ Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker ved Norsk Regnesentral og Førsteamanuensis II ved USN

Opp – en app som kan bidra til bedre psykisk helse for ungdom
v/ Line Elvsveen, avdelingsleder Bouvet Drammen

14.00 – 14.30 Pause og besøk i utstillingen

Helsefremmende oppvekst – sunne aktive Liunger, med påfølgende dialog mellom kommunene
v/Live Brekke, folkehelsekoordinator i Lier kommune, i samtale med representanter fra Asker og Drammen.

Synsproblemer bidrar til utenforskap og klasseskille i skolen
v/ Trine Langaas og Ellen Svarverud, begge Førsteamanuensis ved fakultet for helse og sosialvitenskap, institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge

Teknologi og natur: Digitale løsninger som fremmer helse og velvære gjennom naturopplevelser
Giovanna Calogiuri, professor i helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
Arild Tjomsland, forretningsutvikler og gründer hos Kobla AS
Sigbjørn Litleskare, forsker ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Når barndomstraumene setter seg i kroppen
v/ Siw Iren Nyborg, daglig leder, Styrkefabrikken

Avsluttning

16.00     Takk for i dag, og vel hjem.