HelseViken 2023: Digital Hjemmeoppfølging

#HelseViken er en konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet.

#HelseViken er HelseHubs egen konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. To ganger i året inviterer vi våre partnere og nettverk til å samles rundt relevante temaer for partnerskapet.

Denne våren ønsker vi velkommen til en inspirerende dag for erfaringsutveksling, nettverking og utstilling av muliggjørende teknologi innenfor temaet Digital Hjemmeoppfølging. Vi setter fokus på hvordan vi skal lykkes med å bruke verktøy for DHO, både i primær- og spesialisthelsetjeneste. Vi ønsker å dele erfaringer fra prosjekter som er i gang, løfte brukerperspektivet, samt å snakke om hva som skal til for å skalere tjenestene.

Vi inviterer til et program med aktuelle innledere, diskusjoner og utstilling av relevante leverandører. Sett av dagen og benytt anledningen til å delta i dialog med andre interessante mennesker som deler ønsket om å skape gode og trygge helsetjenester med hjelp av digitale løsninger.

Ønsker du å være utstiller under #HelseViken? Meld deg på her.

Starter: 30. mai 2023, 09:00

Slutter: 30. mai 2023, 16:00

Universitetet i Sørøst-Norge

Papirbredden 1, Drammen

Del arrangementet

Program

09.00     Registrering, besøk i utstillingen og mingling. Enkel servering

10.00    Velkommen til #HelseViken
v/ Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen

Digital hjemmeoppfølging – i det store perspektivet
v/ Grete Kvernland-Berg, norgessjef i innovasjonsselskapet PA Consulting.

Innledning – DHO som verktøy i bruk i helseforetak – Vestre Viken
En introduksjon til Vestre Vikens satsning på bruk av digital hjemmeoppfølging i tjenestene og Virtuelt sykehus
v/ Hege Berge, innovasjonsrådgiver, avdeling for forskning og innovasjon, Vestre Viken HF

Panelsamtale: DHO i bruk, til nytte og besvær

  • Bent-Håkon Lauritzen – prosjektledelsen HelseHub leder samtalen
  • Hege Berge, Innovasjonsrådgiver, avdeling for forskning og innovasjon, Vestre Viken HF
  • Karin Helen Danielsen, Lungesykepleier ved lungepoliklinikken, Drammen sykehus
  • Lisa Kristine Hagen, Rådgiver, Asker kommune
  • Lina Oelschläger, høgskolelektor/stipendiat, Lovisenberg diakonale høgskole
  • Trine Hveem, Distriktsleder, Kreftforeningen

Organisering, ledelse og kompetansebehov i kommunene
v/ Hege Merethe Hagen, daglig leder ved Responssenteret i Kongsbergregionen.
Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen

Pitch fra selskapene som stiller ut på scenen.

12.00 – Lunsj og besøk i utstillingen

Pasientens perspektiv: Historien om Gunnar Kols og DHO
En dramatisering av Gunnars reise i ny digital tjeneste
v/ Caroline Heggen, Marte Walseth, Eli Sofie Berg, Camilla Kjeldsberg og Bent-Håkon Lauritzen

Digital hjemmeoppfølging – samhandlingsprosjekt i Viken Vest
v/ Bent-Håkon Lauritzen og regionalt samhandlingsprosjekt for digital hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter

Samarbeid i regionen – med spørsmål og svar fra salen
Trine Lise Mørk, Øvre Eiker kommune, E-helsekoordinator i DigiViken.
Bent-Håkon Lauritzen, HelseHub og Norway Health Tech.

14.00 – Pause og besøk i utstillingen

14.30 Skalering av DHO – Hvordan skal vi bygge kunnskapsbasert praksis?
v/ Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen

Erfaringer fra pågående prosjekter
EU prosjektet SMILE e-Health – Smart Inclusive Living Environments
v/ Sverre Bergh, Forskningsleder, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet HF.

Innovasjon og ledelse i offentlig sektor: Betydning av ledelse i skalering av velferdsteknologi.
v/ Sudhir Sharma, kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner, Drammen kommune og leder av styringsgruppen i HelseHub.

Oppsummering og veien videre
v/ Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen

15.30     Takk for i dag, og vel hjem.