Workshop: Helsefremmende arbeid – Hvordan kan vi nå ut til sårbare målgrupper

Forebyggende og helsefremmende arbeid inngår i HelseHubs satsningsområder. Vi vil sette fokus på hvordan vi kan jobbe for å nå ut til sårbare grupper med informasjon og kunnskap om tiltak som kan være helsefremmende og forbedre livskvalitet.

I samarbeid med Drammensbedriften Kobla AS og Universitetet i Sørøst-Norge inviterer vi til kunnskapsdeling og workshop om temaet. Kobla AS tilbyr løsninger som skal gjøre det lettere å gjøre sunne og aktive valg i hverdagen.

Hvordan kan vi samhandle om helsefremmende tiltak for en sunn befolkning

Starter: 4. mai 2023, 13:00

Slutter: 4. mai 2023, 15:30

DrammenWorks

Doktor Hansteins gate 13, 3044 Drammen

Del arrangementet

Program

  • Velkommen v/Bent-Håkon Lauritzen: Intro til HelseHub, triple-helix samarbeid (akademia/offentlig/privat)
  • Velkommen v/Adnan : Hvordan DrammenWorks jobber for å fremme denne typen samarbeid
  • Presentasjon av «Drammen City – Zero emission 2030» (eksempel på vellykket søknad) og  prosjektskissen «Green exercise» (mulig ny søknad) v/Giovanna Calogiuri, UsN
  • «Aktiv jobbvei» Prosjekter gjennomført av Kobla v/Arild Tjomsland, Kobla AS
  • 14:15: Oppsummering forstudie Helseeffekt av «smart-klokker» v/mastergradstudent Sandra Wolter-Paulsen
  • Mini-workshop: Helsefremmende arbeid – hvordan kan det offentlige jobbe for å nå ut til sårbare målgrupper og hjelpe dem med å sette i gang helsefremmende tiltak? Ledet av Arild Tjomsland, Kobla AS
  • 10min oppsummering: let’s do this!