Partnere

Oslo Health Tech
Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.
Oslo Health Tech

Vestre Viken helseforetak leverer spesialisthelsetjenester, samt forskning, utdanning og innovasjon innen helsefeltet på høyt internasjonalt nivå.

Oslo Health Tech

Drammen kommune har kommunalt ansvar for 100000 innbyggere etter sammenslåingen med Nedre Eiker- og Svelvik kommune. I HelseHub fokuseres det på folkehelse og helse- og omsorgstjenester inn i kommunen.

Oslo Health Tech

Asker kommune har kommunalt ansvar for 95000 innbyggere etter sammenslåingen med Røyken- og Hurum kommune. I HelseHub fokuseres det på helse- og omsorgstjenester, samt folkehelse inn i kommunen.

Oslo Health Tech

Lier kommune har kommunalt ansvar for 27000 innbyggere og deres helse- og omsorgstjenester, samt utvikling av god folkehelse og bærekraft i kommunen.

Oslo Health Tech

Drammen Helsepark skal utvikle og leie ut cirka 85.000 kvadratmeter ved det nye sykehuset på Brakerøya. De skal skape en arena innen utdanning, forskning, behandling
og næringsutvikling for helsesektoren.

Oslo Health Tech

Responssenteret er et vertskommunesamarbeid og velferdsteknologisk senter som mottar og behandler varsler på alarmer fra brukeren av velferdsteknologi. Senteret består av både alarmsentral og kompetansesenter.

Samarbeidspartnere

Oslo Health Tech

Asker Næringsforenings formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv gode rammevilkår i Asker.

Oslo Health Tech
Kongsberg Innovasjon bidrar til utvikling og vekst for nye og eksisterende teknologiselskaper. Kongsberg Innovasjon sin kompetanse og mangfoldige nettverk bidrar til å skape vekst for teknologibasert virksomhet, fra oppstartsselskaper til store og veletablerte selskaper.
Oslo Health Tech

Norway Health Tech sitt mål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom sine medlemmer og økosystem.

Oslo Health Tech
Næringsforeningen i Drammensregionen ivaretar næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst med over 900 medlemsbedrifter fra regionen
Oslo Health Tech
USHT Utviklingssenter for Viken (Buskerud) skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, dette gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.
Oslo Health Tech

Viken fylkeskommune med de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, har til sammen 1,2 millioner innbyggere og ansvar for bred og samlet regional utvikling, folkehelse og tannhelsetjeneste innen helsefeltet.