Satsningsområde

Forebyggende helsearbeid

Forebyggende og helsefremmende arbeid er et sentralt tema for HelseHubs partnere. Vi ønsker å være en pådriver for at innbyggerne i vår region får flere gode leveår med god helse, samt å redusere sosiale ulikheter når det kommer til helse.

I årene som kommer, vil vi oppleve en endret sammensetning av befolkningen. Dette merker vi allerede i vår region, og andelen mennesker over 70 år vil fortsette å øke i årene fremover. Dette trekkes frem som en av de største folkehelseutfordringene frem mot år 2050. Det vil føre til at andelen mennesker i arbeidsfør alder vil synke, og det vil være svært viktig å jobbe helsefremmende og forebyggende for å sikre at vi møter de utfordringene vi står ovenfor på en god måte.

HelseHub løfter forebyggende helsearbeid som et eget satsningsområde for å utforske hvordan vi kan samarbeide og samhandle på tvers for å bidra til bedre helse

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter

Mål, ambisjon og tiltak

HelseHub startet opp arbeidsgruppe for satsningsområdet Forebyggende Helsearbeid i mars 2023. Mål, ambisjon og tiltak for arbeidsgruppen oppdateres fortløpende.

Arbeidsgruppe

 • Eli Fossan Rasmussen – Vestre Viken HF

 • Hege Helset Berge – Vestre Viken HF

 • Gøril Bergh – Drammen Helsepark

 • Kristine Slåtten – Asker kommune

 • Live Brekke – Lier kommune

 • Susanne Hagen – Universitetet i Sørøst-Norge

 • Giovanna Calogiuri – Universitetet i Sørøst-Norge

 • Trine Langaas – Universitetet i Sørøst-Norge

 • Ellen Svarverud – Universitetet i Sørøst-Norge

 • Liv Torild Mytting – Drammen kommune
 • Bent-Håkon Lauritzen – HelseHub / Norway Health Tech
 • Mette Aastad – HelseHub / Norway Health Tech

Kommende aktiviteter

Vi har for øyeblikket ingen kommende arrangementer innen dette feltet. Vennligst sjekk igjen senere.