HelseHub

HelseHub er et partnerskap mellom kommuner, sykehus, universitet og næringsforeninger, og ble etablert som et prosjekt i 2019. Partnerskapet skal samarbeide om forskning, utdanning, tjenester og næringsrettet arbeid innen helse og omsorg. HelseHub er lokalisert i og rundt Drammensregionen, men arbeider mot en ambisjon om samarbeid både nasjonalt og internasjonalt for å best mulig stimulere miljøet rundt HelseHub.

Vi samarbeider om å identifisere og utvikle felles prosjekter, dele ny kunnskap og erfaringer, samt om å etablere felles møteplasser mellom helsetjeneste, universitet og næringsaktører i et utviklingsløp.

For perioden 2022-2025 har HelseHub ambisjon om å

  • styrke offentlig-offentlig og offentlig-privat samarbeid som skal bidra til næringsutvikling, tjenesteutvikling og kunnskapsutvikling.
  • digitale og koordinerte helsetjenester for innbyggerne som skal bidra til styrket folkehelse, god behandling, økt mestring og effektiv drift.
HelseHub-modell

HelseHub har definert 4 satsningsområder for 2023, hvor vi samarbeider systematisk:

HelseHub skal være en katalysator for utviklingsprosjekter som løfter frem og skaper synergier innen helserelatert forskning og innovasjon. I dag er vi del av 2 utviklingsprosjekter i regionen:

 

Ønsker du kontakt med helseaktørene i regionen om idéer eller løsninger rettet mot helsefeltet, ta gjerne kontakt med prosjektledelsen for dialog.