Prosjektledelse

Janne Herholdt Dugstad

Janne Herholdt Dugstad

Universitetet i Sørøst-Norge

Bent-Håkon Lauritzen

Bent-Håkon Lauritzen

Norway Health Tech

Mette Aastad (i permisjon)

Mette Aastad (i permisjon)

Norway Health Tech

Kari Anne Dehli

Kari Anne Dehli

Norway Health Tech

Styringsgruppen

Sudhir Sharma

Leder

Kommunalsjef for helsetjenester og institusjon
Drammen kommune

Hanne Stubberud

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd
Lier kommune

Aud Hansen

Direktør velferd
Asker kommune

Pia Bing-Jonsson

Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Universitetet i Sørøst-Norge

Kristine Kleivi Sahlberg

Avdelingssjef forskning og innovasjon
Vestre Viken HF

Hege Merethe Hagen

Daglig leder
Responssenteret – Kongsbergregionen

Gøril Bergh

Adm. direktør
Drammen Helsepark

Observatører

Rune Kjølstad

Daglig leder
Næringsforeningen i Drammensregionen

Lena Nymo Helli

CEO
Norway Health Tech