Satsningsområde

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging er et viktig tema for partnerne i HelseHub, og har vært et satsningsområde over lengre tid, sammen med responstjenester. For 2023 er disse områdene slått sammen.

Det har vært et ønske fra både helseforetak og kommuner å legge til rette for mer tilpasset digital hjemmeoppfølging og -behandling for sine brukere og pasienter. Som et resultat av arbeidet som er lagt ned i dette, har HelseHub, sammen med kommunene Asker, Drammen Lier og Bærum og Vestre Viken HF fått finansiert et 3-årig samarbeidsprosjekt for digital hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Du kan lese mer om prosjektet her.

For responssentertjenester, har HelseHubs partnere hatt behov for å kartlegge behov og løsninger for utvikling og etablering av nye responstjenester.

Responssentertjenester skal bidra til økt trygghet og mestring, og bidra til at brukerne kan bo lenger hjemme, ved hjelp av velferdsteknologi. Virkeområdene for responssentertjenestene blir stadig mer komplekse.

Med bakgrunn i dette, har vært etablert en arbeidsgruppe for temaet, som har jobbet med et kunnskapsgrunnlag. Dette vil bli lagt frem som en rapport av USN, i samarbeid med HelseHub.

Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke pasienter

Tidligere aktiviteter:

Kommende aktiviteter

Vi har for øyeblikket ingen kommende arrangementer. Vennligst sjekk igjen senere.