Velkommen til høstens #HelseViken konferanse, 13. desember 2023

19.10.2023

#HelseViken er HelseHubs egen konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. To ganger i året inviterer vi våre partnere og nettverk til å samles rundt relevante temaer for partnerskapet.

Denne høsten ønsker vi velkommen til en inspirerende dag for erfaringsutveksling, nettverking og utstilling av muliggjørende teknologi innenfor temaet forebyggende helsearbeid for barn og unge – muligheter i teknologien. Vi setter fokus på samhandling og bruk av teknologi for å lykkes med å fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge.

Vi inviterer til et program med aktuelle innledere, diskusjoner og utstilling av relevante leverandører. Sett av dagen og benytt anledningen til å delta i dialog med andre interessante mennesker som deler ønsket om å skape gode og trygge helsetjenester med hjelp av digitale løsninger.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom HelseHub og prosjektene CoTech og Vekst i Viken

Påmelding, program og mer informasjon finner du her.