Styringsgruppe

Øyvind Michelsen
Leder
Avdelingssjef forskning og innovasjon, rådsområde næring
Viken fylkeskommune

Hanne Stubberud
Kommunalsjef helse, omsorg og velferd
Lier kommune

Sudhir Sharma
Fung. kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon
Drammen kommune

Aud Hansen
Direktør velferd
Asker kommune

Pia Bing-Jonsson
Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Universitetet i Sørøst-Norge

Kristine Kleivi Sahlberg
Avdelingssjef forskning og innovasjon
Vestre Viken HF

Gøril Bergh
Adm. direktør
Drammen Helsepark

Rune Kjølstad
Daglig leder
Næringsforeningen i Drammensregionen

Lena Nymo Helli
CEO
Norway Health Tech