#HelseViken 2023: Digital Hjemmeoppfølging

04.03.2023

30 mai 2023, 09.00 – 16.00
Universitetet i Sørøst-Norge, Papirbredden, Drammen

#HelseViken er en konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet.

Denne våren ønsker vi velkommen til en inspirerende dag for erfaringsutveksling, nettverking og utstilling av muliggjørende teknologi innenfor temaet Digital Hjemmeoppfølging. Vi setter fokus på hvordan vi kan lykkes med å innføre og bruke digital hjemmeoppfølging, samt samarbeid mellom involverte aktører fra helsetjenestene og teknologileverandører.

Vi inviterer til et program med aktuelle innledere, diskusjoner og utstilling av relevante leverandører. Sett av dagen og benytt anledningen til å delta i dialog med andre interessante mennesker som deler ønsket om å skape gode og trygge helsetjenester med hjelp av digitale løsninger.

Program kommer.