#HelseViken 2023: Digital Hjemmeoppfølging. 30 mai hos USN i Drammen

21.04.2023

#HelseViken er HelseHubs egen konferanse i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. To ganger i året inviterer vi våre partnere og nettverk til å samles rundt relevante temaer for partnerskapet.

Denne våren ønsker vi velkommen til en inspirerende dag for erfaringsutveksling, nettverking og utstilling av muliggjørende teknologi innenfor temaet Digital Hjemmeoppfølging. Vi setter fokus på hvordan vi skal lykkes med å bruke verktøy for DHO, både i primær- og spesialisthelsetjeneste. Vi ønsker å dele erfaringer fra prosjekter som er i gang, løfte brukerperspektivet, samt å snakke om hva som skal til for å skalere tjenestene.

Vi inviterer til et program med aktuelle innledere, diskusjoner og utstilling av relevante leverandører. Sett av dagen og benytt anledningen til å delta i dialog med andre interessante mennesker som deler ønsket om å skape gode og trygge helsetjenester med hjelp av digitale løsninger.

Besøk arrangementssiden for mer informasjon om program og påmelding.