Idéworkshop – det virtuelle sykehus og behandlingshjelpemidler

03.03.2023

Grunnsteinen for Vestre Vikens virtuelle sykehus ble lagt ned 01.11.2022. Med dette synliggjøres Vestre Vikens ambisjon: «Hjemme når du kan, sykehus når du må». Nye digitale behandlingsforløp er under utvikling. Helsehub, Norway Health Tech og Vestre Viken inviterer til en ideworkshop der vi vil diskutere morgendagens løsninger for bruk av teknologi i hjemmet.

På møtet er helseteknologiselskaper, brukere og fagpersoner fra både sykehus og kommune som jobber med pasientforløp og teknologi hjem velkommen.

Med støtte fra Innomed ble det i 2020/2021 utarbeidet et løsningsforslag for behandlings­hjelpemidler. Vestre Viken ønsker å bygge videre på forslaget, og har fått tildelt midler fra Norges Forskningsråd gjennom Pilot Helse-programmet til et forprosjekt. Planen er å levere en hovedsøknad til Pilot Helse-programmet i september for utvikling av nye løsninger for behandlingshjelpemider i samarbeid med næringslivet.

Program for dagen:

09:00    Velkommen og ambisjon for dagen v/Cecilie Løken, teknologidirektør Vestre Viken
09:15    Gjennomgang av brukerundersøkelse, Kristine Reinsbø Mathisen, leder for behandlingshjelpemidler i Vestre Viken
09:30    Introduksjon til brukerhistorier og ideworkshop
09:45    Skulle ønske jeg hadde – Ideworkshop del 1 – de ideelle pasientforløp
11:00    Gjennomgang av ideer / oppsummering del 1
11:30    Lunsj og mingling
12:15    Innlegg og paneldiskusjon: Samhandling mellom helseforetak og på tvers av tjenestenivåene
12:45    Skulle ønske jeg hadde – ideworkshop del 2 – hvordan kan vi samarbeid?
14:00    Gjennomgang av ideer / oppsummering del 2
14:30    Diskusjon og plan for arbeid med hovedsøknad Pilot Helse
15:00    Avslutning

Mer informasjon om behandlingshjelpemidler finnes på www.behandlingshjelpemidler.no.

Meld deg på HER.