Skulle ønske jeg hadde – bedre systemer og løsninger for behandling og oppfølging av multisyke eldre pasienter

Vestre Viken HF og Norway Health Tech er deltakere i en større EU-anskaffelse som skal se utvikle nye løsninger for behandling og oppfølging av eldre multisyke pasienter. Prosjektet er nå i en tidlig kartleggingsfase og vi inviterer til et åpent møte for å få innspill på behov og utfordringer som denne pasientgruppen møter.

Til møtet inviterer vi fagpersoner, pasienter/pasientforeninger, helseindustri og andre med interesse for teamet i Norge til å delta i en workshop.

Til møtet har vi invitert fagdirektør i Helsedirektoratet Beate M. Huseby som har hatt ansvar for kartleggingen av pasienter definert med kompleks multimorbiditet til å presentere Delrapport 1: Skrøpelige eldre og personer med flere kroniske sykdommer

Tid: Torsdag 17. juni kl 09:00 til 11:30
Sted: Link til videomøte blir sendt til deltakere som registrerer seg

PROGRAM
09:00 Velkommen og introduksjon til Carematrix v/Kristine Kleivi Sahlberg
09:15 Beate M. Huseby – H-dir rapport Spørsmål i plenum
09:45 Workshop – skulle ønske jeg hadde…
10:45 Avslutning og informasjon om videre arbeid i prosjektet

Alle deltakere får tilsendt en kort oppsummering fra workshop.

Opptak fra videomøtet