Samarbeidspartnere

Asker Næringsforenings formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv gode rammevilkår i Asker.


Kongsberg Innovasjon bidrar til utvikling og vekst for nye og eksisterende teknologiselskaper. Kongsberg Innovasjon sin kompetanse og mangfoldige nettverk bidrar til å skape vekst for teknologibasert virksomhet, fra oppstartsselskaper til store og veletablerte selskaper.Norway Health Tech sitt mål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom sine medlemmer og økosystem.


Næringsforeningen i Drammensregionen ivaretar næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst med over 900 medlemsbedrifter fra regionen


USHT Utviklingssenter for Viken (Buskerud) skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, dette gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.