Samarbeidspartnere

Asker Næringsforenings formål er å fremme medlemmenes næringsinteresser ved å sikre eksisterende og nytt næringsliv gode rammevilkår i Asker.


Kongsberg Innovasjon bidrar til utvikling og vekst for nye og eksisterende teknologiselskaper. Kongsberg Innovasjon sin kompetanse og mangfoldige nettverk bidrar til å skape vekst for teknologibasert virksomhet, fra oppstartsselskaper til store og veletablerte selskaper.Norway Health Tech sitt mål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse, gjennom sine medlemmer og økosystem.


Næringsforeningen i Drammensregionen ivaretar næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst med over 900 medlemsbedrifter fra regionen


USHT Utviklingssenter for Viken (Buskerud) skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, dette gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.


Viken fylkeskommune med de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, har til sammen 1,2 millioner innbyggere og ansvar for bred og samlet regional utvikling, folkehelse og tannhelsetjeneste innen helsefeltet.