Partnere

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.


Vestre Viken helseforetak leverer spesialisthelsetjenester, samt forskning, utdanning og innovasjon innen helsefeltet på høyt internasjonalt nivå.


Drammen kommune har kommunalt ansvar for 100000 innbyggere etter sammenslåingen med Nedre Eiker- og Svelvik kommune. I HelseHub fokuseres det på folkehelse og helse- og omsorgstjenester inn i kommunen.


Asker kommune har kommunalt ansvar for 95000 innbyggere etter sammenslåingen med Røyken- og Hurum kommune. I HelseHub fokuseres det på helse- og omsorgstjenester, samt folkehelse inn i kommunen.


Lier kommune har kommunalt ansvar for 27000 innbyggere og deres helse- og omsorgstjenester, samt utvikling av god folkehelse og bærekraft i kommunen.


Drammen Helsepark skal utvikle og leie ut cirka 85.000 kvadratmeter ved det nye sykehuset på Brakerøya. De skal skape en arena innen utdanning, forskning, behandling
og næringsutvikling for helsesektoren.


Responssenteret er et vertskommunesamarbeid og velferdsteknologisk senter som mottar og behandler varsler på alarmer fra brukeren av velferdsteknologi. Senteret består av både alarmsentral og kompetansesenter.