Webinar – videokonsultasjon for helsesykepleiere

Dette webinaret byr på presentasjoner fra Direktoratet for e-helse og fagfolk med erfaring fra feltet. Vi tar opp problemstillinger rundt taushetsplikt, personvern, informasjonssikkerhet, samt praktisk tilrettelegging, planlegging, gjennomføring og oppfølging etter videokonsultasjon mellom helsesykepleiere og barn/ungdom og/eller foreldre/foresatte, og videokonsultasjoner med mange deltakere, som ansvarsgrupper.

 

Lenke til webinar:
https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/vitensenteret-helse-og-teknologi/webinarer/videokonsultasjoner-for-helsesykepleiere