Styringsgruppe

Sudhir Sharma
Leder
Kommunalsjef for helsetjenester og institusjon
Drammen kommune

Hanne Stubberud
Kommunalsjef helse, omsorg og velferd
Lier kommune

Aud Hansen
Direktør velferd
Asker kommune

Pia Bing-Jonsson
Dekan, Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Universitetet i Sørøst-Norge

Kristine Kleivi Sahlberg
Avdelingssjef forskning og innovasjon
Vestre Viken HF

Hege Merethe Hagen
Daglig leder
Responssenteret – Kongsbergregionen

Gøril Bergh
Adm. direktør
Drammen Helsepark


Observatører:

Rune Kjølstad
Daglig leder
Næringsforeningen i Drammensregionen

Lena Nymo Helli
CEO
Norway Health Tech