#HelseViken 6. desember 2022

#HelseViken 2022 ble arrangert av HelseHub i samarbeid med USHT Viken (Buskerud) og Vekst i Viken (Norway Health Tech):

#HelseViken er et arrangement i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet.

6. desember møttes folk fra kommunehelsetjenesten, sykehus, næringsliv, akademia og brukerorganisasjoner.

Tema for #HelseViken var simulering. Hvordan kan vi arbeide, samarbeide, utvikle og lære, ved bruk av simulering. Deltagerne ble invitert til et program med aktuelle innledere, rundebordsdiskusjoner samt utstillinger av relevante leverandører.  De benyttet også anledningen til å delta i dialog med andre interesserte mennesker.

Helseteknologiselskaper fikk vist frem sine løsninger i et eget demotorg. Deltagere fikk mulighet til å teste ut løsninger og snakke med de som utvikler nye produkter og tjenester innen simulering.

Her er opptak fra HelseViken 2022, på Union Scene i Drammen, 6. desember 2022
Arrangementet var på Union Scene, Grønland 60, i Drammen.

Dagens konferansier:
Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen

PROGRAM:

09:00  Registrering, besøk på utstillingene og mingling. Enkel servering.

10:00  Velkommen til #HelseViken
v/Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen,
Sudhir Sharma, kommunalsjef helsetjenester og institusjon, Drammen kommune og styringsgruppeleder HelseHub

Simulering med virtuelle pasienter
– Erfaringer fra forskning og utdanning
v/Ösp Egilsdottir, programansvarlig Fleksisykepleie Viken og stipendiat,
Hilde Eide, professor, Senter for helse og teknologi. Begge fra USN – Campus Drammen

Engasjert læring gjennom spillbasert onboarding
– Gamification, eller spillbasert trening, er en trend som brer om seg på opplæringssiden. Kongsberg Defence & Aerospace startet våren 2022 med en pilot for å finne ut hva spillbasert trening kunne tilføre i onboardingen av deres nyansatte. Siden det har de utviklet en spillbasert læringsreise som har blitt godt likt blant nyansatte i alle aldre.  Ikke bare har de en høy læringsverdi og engasjement for læringen, -de sparer også millioner på omleggingen av sitt onboardingsprogram.
v/Jan Helge Strøm, Vice President, Programs – Business Support, Kongsberg Defence and Aerospace

Homo Ludens
– Et blikk på hva «gamification» og «serious games» er og hvordan det kan bidra til å gjøre hverdagen litt mer hyggelig og lettere. Opplæring er blant de områdene som først har fått nytte av «gamification», men potensialet er mye større om vi kan utnytte det i daglige situasjoner. Er det en mulighet til å beholde vårt naturlige lekende vesen i en travel hverdag?
v/Olaf Hallan Graven, professor, USN – Campus Kongsberg

Pitching: Muliggjørende teknologier
v/utvalgte utstillere

12:00 Lunsj og besøk på utstillingene

13:00 KlinObsKommune
– En trinnvis kompetansemodell for kommunehelsetjenesten med fokus på simulering som læringsmetode
v/Gøril Nonstad, prosjektleder, fag-og gjennomføringskoordinator i Interkommunalt samarbeid Ringeriksområdet

Making healthcare safer
v/Elsa Søyland, daglig leder, Safer og styreleder Norwegian Smart Care Cluster

14:00 Pause og besøk på utstillingene

Scenarie-simulering før og etter praksis i sykepleieutdanningen
– Et forskningsprosjekt om profesjonsutdanningers simulatortrening.
A. Camilla Wiig forsker på lærings- og vurderingspraksiser i avanserte simulator-baserte omgivelser i høyere utdanning. I dette innlegget vil hun presentere foreløpige resultater fra scenarie-simuleringer der sykepleierstudenter trener før og etter praksis i sykepleieutdanningen. Ved å ta utgangspunkt i dialoger og interaksjoner mellom sykepleierstudenter og fasilitatorer/operatører i autentiske scenarie-simuleringer, bruker hun video-film for å undersøke lærings – og vurderingspraksisene.
v/A. Camilla Wiig, førsteamanuensis i pedagogikk, USN – Campus Vestfold, og prosjektleder for USNs partnerskap i PROSIM

Bringing medical imaging to life! 
HoloCare …..Transforming how clinicians see and engage with medical images with intuitive, easily generated holograms for pre-operative planning.
v/Bjørn Magnus Bjørnstad, Business developer and CFO, HoloCare,

Oppsummering og veien videre
v/Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og førsteamanuensis, USN – Campus Drammen

15:30 Takk for i dag – Vel hjem.

UTSTILLERE PÅ #HELSEVIKEN