#HelseViken 14. juni 2022

#HelseViken er konferansen i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet.

På konferansen 14. juni møtte folk fra kommunehelsetjenesten, sykehus, næringsliv, akademia og brukerorganisasjoner.

Her er opptak fra #HelseViken 2022, på Union Scene i Drammen, 14. juni.

Tema for årets #HelseViken var digitale helsetjenester. Behovet for digitale helsetjenester er større enn noen gang, og det er avgjørende å lykkes med utvikling og implementering, gjennom god samhandling. Deltagerne fikk presentert spennende prosjekter og forskning samt ny teknologi. De benyttet også anledningen til å delta i dialog med andre interesserte mennesker.

Helseteknologiselskaper fikk vist frem sine løsninger i et eget demotorg. Deltagerne fikk mulighet til å teste ut løsninger og snakke med de som utvikler nye digitale helsetjenester.

PROGRAM:

09:00    Registrering, besøk på utstillingene og mingling. Enkel servering.

10:00    Velkommen  til #HelseViken
v/Janne Dugstad, prosjektleder HelseHub og CoTecH, leder Senter for helse og teknologi, USN og Anne Cathrine Garder, Virksomhetsleder for Velferdsforvaltningen, Asker kommune

Innføring av teknologi – Hva nå?

10:15 Kommunenes ambisjoner på e-helseområdet og hva som skal til for å lykkes
v/Terje Wistner, Avdelingsdirektør eHelse, KS

10:40 Presentasjon av Vestre Viken utviklingsplan 2035, med fokus på bruk av teknologi og utvikling av fremtidige helsetjenester
v/Christine Furuholmen, Samhandlingssjef, Vestre Viken HF.

11:05 Velferdsteknologisk knutepunkt – hva, hvorfor og hvordan.
v/Liv Braathen og Anette Lill Ursfjord, Norsk helsenett SF

11:25 Muliggjørende teknologier – Pitch fra noen utvalgte næringsaktører

12:00    Lunsj og besøk på utstillingene

13:00    Drammen Helsepark – fremtidig samhandlings- og kompetansearena
v/Gøril Bergh, Adm. direktør, Drammen Helsepark

Implementering – erfaringsdeling

13:15 Kafedialog om erfaringer og problemstillinger knyttet til skalering av/og digitale helsetjenester:
– Hva er viktig for kommunene når de nå går over i drift?
– Hvordan skalere ut i organisasjonen?
v/Nadine Mielke, USHT Viken (Buskerud)

Samhandling og tjenesteutvikling – Hvordan gjennomføre og hvilke gevinster?

14:00 Pilot Digital Hjemmeoppfølging
Anne Gunvor Nystrøm, Prosjektleder, Ullensaker kommune og Bendik Westlund Hegna, Prosjektleder, Ahus

14:25 Paneldiskusjon: Hvordan organisere digital hjemmeoppfølging, og sikre tverrfaglig kompetanse?

  • Anne Gunvor Nystrøm, Ullensaker kommune
  • Bendik Westlund Hegna, Ahus
  • Inger Lise Hallgren, Vestre Viken HF
  • Ingvild Olstad Andersen, Drammen sykehus
  • Lisa Kristine Hagen, Asker kommune
  • Trine Hveem, Kreftforeningen
  • Vivi Lycke Christensen, USN
  • Paneldiskusjonen ledes av Janne Dugstad, HelseHub/USN

Avslutning og oppsummering

15:10   Kort informasjon om HelseHub og CoTecH. Avslutning og oppsummering.
v/Janne Dugstad

15:30 Takk for i dag – Vel hjem.

VELKOMMEN!

Konferansen ble arrangert av HelseHub i samarbeid med USHT Viken (Buskerud) og Vekst i Viken – Norway Health Tech: