Event

WEBINAR: VR i helse og omsorg

Virtual reality (VR) har lenge vært forsket på i ulike sammenhenger, men i hvilken grad benyttes VR i helse i dag? Og hvilke bruksmuligheter ser vi for VR fremover i helsetjenesten? Både i spesialist- og kommunehelsetjenesten har man behov for bedre verktøy for opplæring og situasjonsbestemt trening, for eksempel innen psykisk helsevern. Bruk av VR-teknologi til opplæring av ansatte i omsorgstjenestene finnes i dag, og dette webinaret vil gi deg større innsikt i hvordan VR gir en positiv effekt.

Webinaret ble avholdt 4. desember. For å se det igjen, se lenken under:

https://secure.quickchannel.com/qc/?id=2gb46


WEBINAR: Digital fag- og demodag for spesialisthelsetjenesten og sykehusene om Covid-19-løsninger

Sykehusene gikk fra ordinær drift til unntakstilstand i løpet av et par dager da pandemien tok tak i Norge. Rutiner og prosedyrer måtte justeres, og det viktigste ble å håndtere de umiddelbare behovene, både innenfor behandling og utstyr.  

Det er nå noen måneder siden, og vi nærmer oss en ny normal. Hva har vi lært av det som skjedde og hva vil den “nye normalen” innebære. Dette webinaret inviterer dere til å møte Sykehusinnkjøp og sykehus som deler sine erfaringer, samt selskap som har løsninger som kan møte noen av utfordringene. 

HelseHub samarbeider med Norway Health Tech rundt dette webinaret. Les mer om tematikk og selskaper som bidrar inn på Norway Health Techs arrangementsside, samt eventets egne facebookside.

Tid: 29. oktober kl. 9 – 12


WEBINAR: Digital fag- og demodag for kommunehelsetjenesten om Covid-19-løsninger

Pandemien snudde opp ned på hele kommunesektoren og ga kommunene nye utfordringer i en allerede hektisk og presset hverdag. Hvilke utfordringer var de mest presserende? Kommunene  er spurt og noen av tilbakemeldingene var at smittevern og rengjøring/desinfeksjon i hjemmetjenesten ble vanskelig, nye oppgaver ble pålagt samtidig som kommunikasjonen ble utfordrende på grunn av manglende fysisk kontakt. Samlet sett er det utfordringer på kort og lang sikt.

Alle kommuner som er på utkikk etter gode løsninger inviteres til webinar for å takle Covid-19 utfordringene på kort og lang sikt, og bedrifter med relevante produkter og løsninger, som er interessert i kommunenes hverdag.

HelseHub samarbeider med Norway Health Tech rundt dette webinaret. Les mer på om program og involverte selskaper på Norway Health Techs arrangementsside, samt eventets egne facebookside.

Tid: 30. oktober kl. 9 – 12


Vestre Viken – Forskningswebinar

Vestre Viken gjør omfattende forskning. Nå kan du ta del av den nye kunnskapen. Lær om hva som skjer i hjernen, koronabehandlinger og nye teknikker innen mammografi og mer.
I forbindelse med det nasjonale kunnskapsarrangementet Forskningsdagene 2020, inviterer vi til gratis webinar om vår forskning. På en lettfattelig og beskrivende måte får du presentert forskningsfunn fra flere av våre sykehus.

Blant flere temaer får du blant annet lære om hva slags påvirkning Covid-19 fikk på hjernen til pasienter med alvorlig infeksjon. Hvordan hjerneslagpasienter blir sikret rask behandling i Hallingdal. Og hvordan takler hjernen psykiske lidelser og rus?

Forskningswebinaret ble avholdt 24. september 2020. Les mer om webinaret HER


Webinar – videokonsultasjon for psykologer om videoterapi

1. april 2020 avholdt vi et webinar i videokonsultasjon for psykologer om videoterapi. Webinaret var et samarbeid med Norway Health Tech, USN vitensenteret, Psykologforeningen, DigPsyk og Direktoratet for e-helse. Se webinaret her.


Webinar – videokonsultasjon for fastleger

HelseHub arrangerte 23. mars webinaret videokonsultasjon for fastleger sammen med Norway Health Tech, USN vitensenteret, legeforeningen, direktoratet for e-helse og Confrere. Se webinaret her.


Webinar – videokonsultasjon for helsesykepleiere

HelseHub arrangerte 5. mai webinaret videokonsultasjon for helsesykepleiere sammen med Norway Health Tech, USN vitensenteret, DigPsyk og Landsgruppen av helsesykepleiere. Dette webinaret byr på presentasjoner fra Direktoratet for e-helse og fagfolk med erfaring fra feltet. Vi tar opp problemstillinger rundt taushetsplikt, personvern, informasjonssikkerhet, samt praktisk tilrettelegging, planlegging, gjennomføring og oppfølging etter videokonsultasjon mellom helsesykepleiere og barn/ungdom og/eller foreldre/foresatte. Se webinaret her.


Konferanse #HelseViken2020 – *UTSATT*

KONFERANSEN ER UTSATT GRUNNET CORONA-EPIDEMIEN.
#HelseViken2020 er konferansen i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet. Les mer om konferansen.