Arbeidsgruppe: VR i helse og omsorg

VR-teknologi inn mot helsefeltet gir mange muligheter fremover, og er et relevant område innenfor temaet Digital helse.

Utvikling og bruk av VR-teknologi gjøres innen observasjon, behandling, kommunikasjon og veiledning mellom helsepersonell og bruker/pasient.

Både for kommunal- og spesialisthelsetjeneste finnes det relevante retninger for utvikling og implementering av VR-teknologi inn mot brukergrupper.

VR-miljøer har et fokus på helse, noe som gjør påkobling og samarbeid gode med kompetansemiljø innen VR.

MÅL, AMBISJON OG TILTAK

VR teknologi i kommunal omsorgstjeneste

 • Tiltak 1: Arrangerer webinar for å oppdatere kunnskap og presentere muligheter
 • Tiltak 2: Organisere demodag for VR teknologi for målgruppen kommunal omsorgstjeneste
 • Tiltak 3: Prosjektutvikling rettet mot tjenester
 • Tiltak 4: Prosjektutvikling rettet mot næringsutvikling

Kunnskapsdeling med andre VR miljøer i regionen

 • Tiltak 1: Etablere nettverk for VR i Vestre Viken

KOMMENDE MØTER OG ARRANGEMENTER

TIDLIGERE MØTER OG ARRANGEMENTER

 • 6. september 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 4. mai 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 29. mars 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 1. mars 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 1. februar 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 14. desember 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 16 & 17 november 2021 – Nordic VR Forum 2021 (arrangør HelseInn)
 • 9. november 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 12. oktober 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 14. september 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 10. august 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 8. juni 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 11. mai 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 15. april 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 4. desember 2020 – VR i helse og omsorg – webinar

PROSJEKTGRUPPE