Arbeidsgruppe: Responssentertjenester

Flere partnere i HelseHub ønsker å kartlegge behov og løsninger rundt utvikling av nye responstjenester, kombinert med muligheter for å koble på forskningsressurser for felles utarbeidelse videre i HelseHub.

Responssentertjenester skal bidra til økt trygghet og mestring, og bidra til at brukere kan bo lenger hjemme.

Virkeområdene for responssentertjenester blir stadig mer komplekse, med trygghetsalarmer, sensorer, annen velferdsteknologi, vannmålere, fallalarmer mm. Denne utviklingen skjer i takt med innføring av ny teknologi på feltet.

MÅL, AMBISJON OG TILTAK

 • Tiltak 1: Kartlegge og utrede kommunenes reelle behov for responssentertjenester
 • Tiltak 2: Utarbeide prosjekt for kartlegging responssentertjenester
 • Tiltak 3: Fasilitere dialogmøter med selskaper basert på løsninger og kompetanse

KOMMENDE MØTER OG ARRANGEMENTER

TIDLIGERE MØTER OG ARRANGEMENTER

 • 30. august 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 23. august 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 9. august 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 28. juni 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 3. juni 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 25. mai 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 13. mai 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 2. mai 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 30. mars 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 11. mars 2022 – Responssentertjenester – Workshop (lukket arrangement)
 • 2. mars 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 4. februar 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 7. januar 2022 – Arbeidsgruppemøte
 • 14. oktober 2021 – Hvordan ser morgendagens responssenter ut– Webinar
  Her er opptak fra webinaret.
 • 15. september 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 10. september 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 01. september 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 26. august 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 19. august 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 25. juni 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 26. mai 2021 – Arbeidsgruppemøte
 • 19. mai 2021 – Arbeidsgruppemøte

PROSJEKTGRUPPE