Arbeidsgruppe: Næringsutvikling

Ved å mobilisere til konkrete utviklingsprosjekter, anskaffelsesprosesser og faglige møteplasser er ambisjonen for Arbeidsgruppe Næringsutvikling å skape vekst i helsenæringen i hele Viken.

Et viktig premiss for å få til dette er et tett samarbeid med regionens offentlige helseaktører og med fokus på å løse dagens helseutfordringer gjennom samarbeid med helsenæringen.

Næringsutviklingsprosjektet fokuserer på prosjektutvikling med næringspåkobling, både fra egne aktiviteter i regi av prosjektet og som bistand til initiativ fra HelseHubs andre fokusområder.

MÅL OG AMBISJON

Økt samarbeid med helsenæringen

  • Tiltak 1: Kartlegge regionens helserelaterte næring pt.
  • Tiltak 2: Jobbe mot FORREGION 2021 (når den foreligger) for utnyttelse av søknader og finansiering til innovasjonsprosjekt
  • Tiltak 3: Arrangere regional konferanse/møte forn næringssamarbeid med helse- og omsorgssektoren
  • Tiltak 4: Påkobling av næringsbedrifter til innovasjonsprosjekter

Flere innovative anskaffelser

  • Tiltak 1: Videreutvikle relevant forum innen innovative anskaffelser for ansvarlige for anskaffelser / -innkjøp hos HelseHub-partnere
  • Tiltak 2: Bidra til næringsinvolvering i fem innovative anskaffelser gjennom 2021

KOMMENDE MØTER OG ARRANGEMENTER

TIDLIGERE MØTER OG ARRANGEMENTER

PROSJEKTGRUPPE