Arbeidsgruppe: Folkehelse

Folkehelse baserer seg på målrettet arbeid i kommuner og fylkeskommune rundt utfordringer, tiltak og mål for regionens ønskede standard til levekår og generell helse. Arbeid med folkehelse kan deles inn i to – helseforebyggende- og helsefremmende arbeid.

Drammen-, Asker- og Lier kommune har alle gode initiativ i sine kommuner som innbefatter økt aktivitet blant barn og unge, sosiale ulikheter i helse, arbeidsinkludering, psykisk helse, aktivisering blant eldre, inkludering, friskliv og mestring. Hvordan jobber vi med å hindre sosial ulikhet innen helse over tid?

COVID-19 har aktualisert behovet for samarbeid og erfaringsdeling rundt forebyggende- og helsefremmende tiltak i kommunene. Utfordringer som ensomhet, psykisk helse er blitt forsterket gjennom koronapandemien, og kan være felles utfoldinger for kommunene.

MÅL, AMBISJON OG TILTAK

Effektmåling folkehelse

  • Tiltak 1: Etablere dialoggruppe mellom kommunene og fylkeskommune for erfarings- og kompetansedeling og muligheter rundt effektmåling
  • Tiltak 2: Definere felles målområder og identifisere hvilke initiativ som skal måles
  • Tiltak 3: Iverksette måling

Folkehelseutfordringer med bakgrunn i korona-pandemien

  • Tiltak 1: Kartlegging av initiativ og utfordringer fra folkehelsearbeidet, basert på korona-pandemien
  • Tiltak 2: Arbeidsmøte med utvelgelse av område(r) for regionalt samarbeid innen folkehelse
  • Tiltak 3: Utarbeidelse av søknad / aktivitet

KOMMENDE MØTER OG ARRANGEMENTER

TIDLIGERE MØTER OG ARRANGEMENTER

PROSJEKTGRUPPE