Arbeidsgruppe: Digital hjemmeoppfølging

Partnere i HelseHub jobber med Digital hjemmeoppfølging fra ulike perspektiver; de har ulike pasient- og brukergrupper og anvender digital hjemmeoppfølging til ulike formål.

Eksempler kan være skjemaløsninger (egenrapportering) for kommunikasjon og avklaring av behov for timeavtale, videokonsultasjoner i ulike sammenhenger og sensorløsninger. Alternativt at noen pasienter selv kan styre oppfølgingen gjennom bruk av teknologi og digital registrering av sykdomsaktivitet.

I hjemmetjenesten understøttes dette av verktøy for hjemmemålinger, digitale skjemaer for pasientregistrerte opplysninger og egenbehandlingsplan, ofte i kombinasjon med video, digitalt tilsyn og andre velferdsteknologier.

COVID-19 har aktualisert behovet for digital hjemmeoppfølging.

MÅL, AMBISJON OG TILTAK

Både Vestre Viken HF og kommunene ønsker å legge til rette for økt og mer tilpasset digital hjemmeoppfølging/ -behandling for sine brukere/pasienter.

  • Tiltak 1: Arrangere dialogmøter med hjemmetjenestene i kommuner og helseforetak. Kartlegge behov og status utfordringer for pasientgrupper mtp. hjemmeoppfølging.
  • Tiltak 2: Avholde næringsevent med fokus på adressering av løsninger fra relevante selskaper
  • Tiltak 3: Prosjektutvikling rundt relevant vinkling fra tiltak 1 og 2.

KOMMENDE MØTER OG ARRANGEMENTER

TIDLIGERE MØTER OG ARRANGEMENTER

  • 15. september 2021 – Arbeidsgruppemøte
  • 30. august 2021 – Arbeidsgruppemøte
  • 22. juni 2021 – Arbeidsgruppemøte
  • 26. mai 2021 – Arbeidsgruppemøte

PROSJEKTGRUPPE