Arbeidsgruppe: Digital helsekompetanse

Digital helsekompetanse er et arbeidsområde i HelseHub innen digital helse. Denne kunnskapen blir stadig tydeligere etterspurt, bl.a. gjennom målsettingen fra nasjonalt velferdsteknologiprogram om å legge til rette for at flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av sine helse- og omsorgstjenester.

Også sykehus, med fokus på utvikling av hjemmeoppfølging/-behandling i tråd med nasjonal helse- og sykehusplan, har behov for bedre innsikt og kompetanse rundt forståelse og bruk av digitale verktøy og løsninger.

Digital helsekompetanse sees på fra to perspektiv; digital kompetanse blant brukere/pasienter og digital kompetanse blant helsepersonell.

MÅL, AMBISJON OG TILTAK

Økt innsikt og kunnskap rundt digital helsekompetanse

  • Tiltak 1: Gjennomføre forprosjekt «digital helsekompetanse» med partnere
  • Tiltak 2: Arrangere innsiktsmøte med presentasjon av data og muligheter videre
  • Tiltak 3: Prosjektutvikling, kunnskapsheving digital helsekompetanse

KOMMENDE MØTER OG ARRANGEMENTER

TIDLIGERE MØTER OG ARRANGEMENTER

PROSJEKTGRUPPE